Tìm kiếm
Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2018 về việc thanh tra các dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Vân Thị Thanh Nguyễn Ngày đăng tin: 19/12/2018 Lượt xem: 6

Thực hiện Công văn số 1252/BKHCN-TTra ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018; Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2018 về thanh tra chuyên đề các dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”.


Từ năm 2001 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai thực hiện tổng cộng 13 dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”.

Trong giai đoạn 2011 đến 2015, có 5 dự án được triển khai thuộc Chương trình Nông thôn miền núi với số kinh phí đầu tư là 26.621,2 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ là 13.670 triệu đồng (chiếm 51,35%), ngân sách địa phương hỗ trợ là 9.277,1 triệu đồng (chiếm 34,84%) và ngân sách huy động được từ các nguồn khác là 3.674,1 triệu đồng (chiếm 13,81%).

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra 03 dự án, cụ thể:

- Dự án "Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại Đà Nẵng", thời gian thực hiện từ tháng 4/2011 đến tháng 4/2015.

- Dự án "Xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ trắng Newzealand trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng", thời gian thực hiện từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2015.

- Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng", thời gian thực hiện từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2015.

Kết quả thanh tra các dự án nêu trên, nhận thấy: Trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, giao trực tiếp dự án; điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ phù hợp theo quy định tại Thông tư 07/2011/TT-BKHCN ngày 27/6/2011 của Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình. Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án đã phối hợp với Đơn vị chuyển giao và các tổ chức liên quan triển khai thực hiện cơ bản đầy đủ nội dung so với Thuyết minh dự án đã phê duyệt và hợp đồng ký kết. Kết quả thực hiện các dự án đã giúp thành phố đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt và chăn nuôi, xây dựng các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp, trong đó có các mô hình nuôi thỏ New Zealand, mô hình sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu, mô hình sản xuất điện và nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Các mô hình này đều tiếp tục được duy trì và nhân rộng trong nhân dân.

Trong quá trình thực hiện và sau khi các dự án kết thúc, thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị như Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân thành phố và Hội Nông dân các quận, huyện, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm phối hợp chặt chẽ để lồng ghép vào các chương trình dự án triển khai trên địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp và hiệu quả. Cụ thể, đã lồng ghép với Chương trình khuyến nông của Trung tâm Khuyến ngư nông lâm, Chương trình truyền thông, tập huấn của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ, Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ của Trung tâm Công nghệ sinh học, Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố và các chương trình về phát triển nông nghiệp nông thôn của UBND huyện Hòa Vang… Qua việc lồng ghép với các chương trình khác nhau đã tạo ra được những điểm sáng về ứng dụng khoa học và công nghệ, huy động được các nguồn lực để tạo nên sức mạnh tổng hợp và nâng cao hơn hiệu quả cũng như khả năng nhân rộng của các dự án nông thôn miền núi./.

Thanh tra Sở


Video video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn

0 2 4 5 1 1 8 1 2

Bản quyền Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017

Trưởng ban biên tập: Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng

Đăng nhập