Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2018 về việc chấp hành quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; sử dụng mã số mã vạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày đăng tin: 18/12/2018 Lượt xem: 9

Thực hiện Công văn số 1252/BKHCN-TTra ngày 04/5/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-SKHCN ngày 24/9/2018 về việc thanh tra chuyên đề mã số mã vạch và Quyết định số 250/QĐ-SKHCN ngày 15/10/2018 về việc thanh tra chuyên đề đo lường và chất lượng xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thanh tra chuyên đề về đo lường và chất lượng xăng dầu

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 40 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 120 cửa hàng xăng dầu (812 cột bơm xăng dầu). Mạng lưới phân phối đã phủ kín địa bàn góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Hầu hết các cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh các loại xăng RON 95-III, xăng E5RON92-II, dầu diezen 0,05S, 0,001S-V và dầu hỏa.

Thực hiện chủ trương chung của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thanh tra 62 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố. 

Các cơ sở được thanh tra thực hiện nghiêm túc việc kiểm định phương tiện đo, các cột đo xăng dầu đã được niêm phong, kẹp chì đầy đủ theo Quy định tại ĐLVN 10:2013 và hướng dẫn tại Công văn số 1446/TĐC-ĐL của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về quản lý đo lường cột đo xăng dầu; có trang bị bộ bình đong, các cột đo có các bộ phận, chi tiết, chức năng phù hợp với phê duyệt của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Các cơ sở thực hiện việc thông báo công khai tên, chủng loại xăng dầu trên cột đo theo đúng quy định và thực hiện việc lưu mẫu mỗi khi nhập xuất xăng dầu.

Các doanh nghiệp lớn là đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu đã có ý thức chấp hành tốt việc thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở áp dụng và kiểm tra chất lượng trong sản xuất, công bố phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01:2015/BKHCN. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, một số cơ sở chưa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu xăng, có 39/40 mẫu xăng dầu đạt kết quả phù hợp với QCVN1:2015/BKHCN, 01/40 mẫu xăng không đạt chất lượng. Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền phạt là 34.928.800 đồng.

Đoàn thanh tra đang làm việc tại cơ sở

Thanh tra về sử dụng mã số mã vạch

Theo dữ liệu do Trung tâm mã số mã vạch quốc gia cung cấp, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng số doanh nghiệp đang sử dụng mã số mã vạch là 273 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đã bị thu hồi mã số mã vạch là 168 doanh nghiệp. 

Sở cũng đã khảo sát tình hình thực tế việc sử dụng mã số mã vạch trên địa bàn thành phố trên cơ sở danh sách do Trung tâm mã số mã vạch quốc gia cung cấp. Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch hầu hết không nắm được đầy đủ quy định của pháp luật về mã số mã vạch, do đó, không thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống (việc thay đổi thông tin địa chỉ, tên doanh nghiệp) và không biết việc phải nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch. Tiến hành thanh tra thực tế tại 09 cơ sở, không phát hiện hành vi vi phạm./.

Thanh tra Sở

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập