Thông báo tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ qua dịch vụ bưu chính công ích
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 17/12/2018 Lượt xem: 12

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND thành phố đã ký Thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, 

Ảnh: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích giữa UBND thành phố và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Nguồn: sưu tầm)

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, công dân việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ qua dịch vụ bưu chính công ích cụ thể như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục sau:

a) Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

c) Xác nhận đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước;

d) Thẩm định việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

đ) Đặc cách cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

e) Cấp Giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

g) Chấp thuận việc công nhận sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật của tác giả là người đứng đầu cơ sở công nhận sáng kiến;

h) Công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng;

i) Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

k) Công nhận ban vận động thành lập hội (đối với hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ);

l) Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

m) Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ.

2. Thời điểm áp dụng: kể từ ngày ký ban hành văn bản.

3. Hướng dẫn thực hiện tại đây.

4. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ Đội Vận hành ứng dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông Đà Nẵng theo số điện thoại 0236 1022, 0236 363 6789 (đối với các vấn đề về phần mềm); Phòng Bưu chính - Viễn thông, anh Đinh Viết Châu Quang, số điện thoại: 0914 611 444, 0236 384 0084 (các nội dung còn lại) hoặc Bưu điện Đà Nẵng, chị Hồ Thu Hiền, số điện thoại 0948 49 6789, 0236 381 7808.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để tổ chức, công dân và các đơn vị có liên quan được biết./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập