Tình hình thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” trong 09 tháng đầu năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/09/2014 Lượt xem: 58

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện Đề án "Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020" trong 09 tháng đầu năm 2014 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Định hướng phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ

Tham mưu ban hành các văn bản pháp luật là công cụ pháp lý hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về KH&CN và phát triển dịch vụ KH&CN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Trong 09 tháng đầu năm 2014, tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản sau:

- Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2012.

- Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 về việc phê duyệt Dự án "Năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" nhằm tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố.

2. Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học

Ưu tiên tuyển chọn các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng:

- Tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương nghiên cứu và thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện Đề tài "Phát triển thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng chủ trì.

- Tổ chức Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề cương nghiên cứu lần 1 và 2 đối với Đề tài "Phát triển các dịch vụ giải trí trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" do Đại học Duy Tân chủ trì.

Chuẩn bị trình UBND thành phố phê duyệt 02 đề tài này trong Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2014.

3. Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển dịch vụ KH&CN

- Dự án Xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học kết hợp với Cơ sở Nuôi cấy mô tế bào thực vật tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng do Sở KH&CN làm chủ đầu tư:

+ Hoàn thành việc triển khai xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học kết hợp với Cơ sở Nuôi cấy mô tế bào thực vật giai đoạn 1 tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Công trình đã được nghiệm thu. Tháng 4/2014, Trung tâm Công nghệ sinh học đã chính thức hoạt động tại trụ sở mới.

+ Chuẩn bị đầu tư xây dựng giai đoạn 2: Đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng hoàn thiện bản thiết kế công trình.

- Dự án Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại thành phố Đà Nẵng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng do Sở KH&CN làm chủ đầu tư:

+ Triển khai xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu tại thành phố Đà Nẵng tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa nấm ăn và nấm dược liệu với tổng mức đầu tư là 8,1 tỷ đồng.

+ Đến nay, các hạng mục của Khu liên hợp sản xuất Nấm đã xây dựng hoàn thành được 90% khối lượng.

- Trình Bộ KH&CN xem xét hỗ trợ đầu tư nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung (theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng) để phục vụ cho sự phát triển dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ sinh học của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

4. Công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho các tổ chức hoạt động dịch vụ KH&CN

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, trong 09 tháng đầu năm 2014, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố cho phép 01 tổ chức khoa học và công nghệ đặt chi nhánh tại thành phố; Tiến hành cấp GCN cho 07 tổ chức KH&CN (cấp mới: 04 tổ chức; cấp thay đổi, bổ sung: 03 tổ chức). Các tổ chức hoạt động chủ yếu là dịch vụ khoa học và công nghệ như hoạt động liên quan đến chuyển giao công nghệ, thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

(Xem chi tiết tại Phụ lục I)

5. Kết quả phát triển dịch vụ KH&CN

Trong 09 tháng đầu năm, Sở đã triển khai nhiều hoạt động phát triển dịch vụ KH&CN trên một số lĩnh vực như:

a) Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống

- Trong khuôn khổ Đề án "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và ứng dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2011 - 2015", triển khai thực hiện mô hình "Hỗ trợ các doanh nghiệp thủy sản thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng" cho 02 doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Công thương:

+ Thực hiện hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực miền Trung. Hoàn thành kiểm toán năng lượng cho 10 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, đạt 100% theo kế hoạch.

+ Hoàn thành nhiệm vụ "Khảo sát, đánh giá và đề xuất mô hình tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản tại Miền Trung", cụ thể: Triển khai khảo sát tại 35 doanh nghiệp thủy sản; Khảo sát, đo đạc hiện trạng sử dụng năng lượng và lập báo cáo kiểm toán năng lượng tại 10 doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện 40 hợp đồng tư vấn môi trường, an toàn bức xạ hạt nhân, chuyển giao công nghệ, 04 hợp đồng tư vấn tiết kiệm năng lượng, 04 hợp đồng tư vấn ISO, với doanh thu là 1.124.690.000 đồng, đạt 56,24% so với kế hoạch năm 2014.

- Phân tích thử nghiệm 2446 chỉ tiêu hoá lý và vi sinh trong nước, thực phẩm và không khí.

- Phối hợp với Công ty Future Lighting - Hàn Quốc tổ chức Hội thảo "Giới thiệu các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đèn LED và kế hoạch cấp vốn đầu tư Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao" với sự tham gia của các sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Đoàn chuyên gia Nhật Bản thực hiện Dự án "Nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý và cải thiện cách vận hành của trạm xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản" tại Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xử lý và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải.

- Xây dựng, chuyển giao 04 mô hình ứng dụng công nghệ sinh học cho các hộ nông dân, phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới: Mô hình trồng Thanh long ruột đỏ tại xã Hòa Sơn và 03 mô hình trồng nấm Sò tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn.

Bên cạnh đó, tổ chức 05 lớp đào tạo, tập huấn cho bà con nông dân nhằm phổ biến các kỹ thuật tiên tiến về nuôi trồng một số loài thực vật: Kỹ thuật nuôi trồng nấm sò, kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ và kỹ thuật trồng hoa Lily.

b) Thông tin khoa học và công nghệ

Công tác thông tin KH&CN được đa dạng hoá về nội dung và hình thức, cụ thể:

- Xuất bản và phát hành 04 số tạp chí Khoa học và Phát triển (177, 178, 179, 180/2014) với số lượng 1.050 quyển và đã được phát hành đến 203 địa chỉ trong thành phố và các địa phương khác trong cả nước.

- Xuất bản và phát hành 09 số chuyên đề nông nghiệp giới thiệu về những ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp với số lượng 1800 quyển.

- Tổ chức 05 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt cho bà con nông dân huyện Hòa Vang.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng thực hiện chuyên mục KH&CN gồm 07 phóng sự.

- Hoạt động thông tin và quản trị trên sàn giao dịch Techmart Danang được Sở chú trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá công nghệ và thiết bị, thúc đẩy sự liên kết giữa khoa học với sản xuất, kinh doanh, tạo sự kết nối cung cầu. Trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng số doanh nghiệp tham gia trực tiếp trên sàn và liên kết với các sàn khác là 436 doanh nghiệp, có tăng nhưng ít hơn 228 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Số tài khoản doanh nghiệp trên sàn hiện nay là 6176 (số doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tham gia sàn là 184).

c) Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

- Tiếp nhận 04 hồ sơ công bố hợp chuẩn cho 06 sản phẩm và 07 hồ sơ công bố hợp quy cho 07 sản phẩm.

- Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn và đăng ký mã số mã vạch cho 21 lượt doanh nghiệp.

- Tiến hành kiểm định, kiểm tra, hiệu chuẩn 11.732 phương tiện đo với doanh thu là 1.703.000.000 đồng, đạt 92% so với kế hoạch năm 2014. Trong đó: kiểm định 9.949 phương tiện đo (cân các loại: 4.566; đồng hồ áp suất: 1.452; cột bơm xăng dầu: 597; xitec ôtô: 182 ; huyết áp kế: 291; đồng hồ đo nước lạnh: 11; ca đong, bình đong: 118; công tơ điện các loại: 2680; hộp quả cân, quả cân: 52), kiểm tra 108 phương tiện đo (X-quang: 95; đo đạc xuất liều bức xạ: 13) và hiệu chuẩn 1.675 phương tiện khác.

- Thực hiện đánh giá tái chứng nhận, đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 35 đơn vị với doanh thu là 242.000.000 đồng, đạt 69% so với kế hoạch năm 2014.

Đồng thời, duy trì và tăng cường hoạt động Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn có những thông tin mới nhất về quy định của pháp luật, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, góp phần tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh, phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 09 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ KH&CN, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ KH&CN nên hoạt động phát triển dịch vụ KH&CN của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động được triển khai toàn diện và đúng hướng, góp phần thúc đẩy phát triển dịch vụ thành phố.

Làm tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành tạo cơ sở pháp lý, định hướng cho sự phát triển dịch vụ KH&CN trong thời gian đến.

Ưu tiên tuyển chọn các đề tài nghiên cứu khoa học chú trọng nội dung phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các dịch vụ tư vấn môi trường và tiết kiệm năng lượng hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Tăng cường hoạt động phát triển dịch vụ KH&CN trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng như công bố hợp chuẩn, hợp quy, đăng ký mã số mã vạch, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra phương tiện đo cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; đánh giá chứng nhận việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và từng bước hiện đại hóa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn.

Tổng doanh thu hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ của Sở trong 9 tháng đầu năm 2014 là 3.069,690 triệu đồng, đạt 73,1% so với kế hoạch năm 2014. (Xem chi tiết tại Phụ lục II)

III. KHÓ KHĂN

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Sở còn gặp một số khó khăn như:

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của các phòng thí nghiệm còn hạn chế; các trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm định chưa đầu tư đúng mức.

- Ngân sách sự nghiệp KH&CN do thành phố bố trí cho Sở còn thấp so với nhu cầu: Chưa có kinh phí triển khai Dự án "Năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" trong năm 2014; Chưa có kinh phí triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Quyết định số 317/QĐ-TTg.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI UBND THÀNH PHỐ

- Quan tâm đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho cho công tác kiểm định về an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Bổ sung kinh phí để triển khai Dự án "Năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020" trong năm 2014.

- Quan tâm bố trí kinh phí triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực cho 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo Quyết định số 317/QĐ-TTg để đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, đổi mới cơ chế hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cho các trung tâm, góp phần phát triển dịch vụ khoa học và công nghệ thành phố.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 03 THÁNG CUỐI NĂM 2014

Bên cạnh triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, Sở tập trung chú trọng các nhiệm vụ nhằm phát triển dịch vụ KH&CN thành phố; Cụ thể như sau:

- Trình UBND thành phố phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2014, trong đó có 02 đề tài liên quan đến phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng.

- Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ các chương trình ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường hoạt động thông tin KH&CN phát triển dịch vụ KH&CN.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá chứng nhận, đánh giá chuyển đổi, tái chứng nhận và giám sát cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ Công thương chỉ trì; Thực hiện các hợp đồng dịch vụ tiết kiệm năng lượng, tư vấn ISO, tư vấn môi trường, an toàn bức xạ, chuyển giao công nghệ và phân tích thử nghiệm cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra phương tiện đo.

- Phấn đấu doanh thu hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ của Sở năm 2014 đạt 100% so với kế hoạch.

(Văn phòng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập