Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/09/2014 Lượt xem: 36

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013, 6 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 theo file đính kèm.

Văn phòng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập