Thực hiện có hiệu quả thanh, kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 06/12/2018 Lượt xem: 29

Ngày 08/02/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND trong đó có giao cho Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm vụ “Thực hiện có hiệu quả thanh, kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ “Thực hiện có hiệu quả thanh, kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Sở tự đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với những kết quả cụ thể:

Thứ nhất là: Thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng xăng dầu tại 76 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tiến hành lấy 88 mẫu xăng dầu để thử nghiệm chất lượng. Kết quả: 75/76 cơ sở chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; 01/76 cơ sở kinh doanh xăng có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN1:2015/BKHCN. Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính 34.928.800 đồng.

Thứ hai là: Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp hàng đóng gói sẵn 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả: 14/14 cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu công nghiệp hàng đóng gói sẵn, 15 lô hàng kiểm tra ngẫu nhiên đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Thứ ba là: Thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đối với 08 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả: 08/08 doanh nghiệp gia công và kinh doanh chấp hành tốt quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa.

Thứ tư là: Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa thép tại 07 cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả: 07/07 cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh thép cốt bê tông, có lưu đầy đủ hồ sơ chất lượng tương ứng với các loại thép đang được kinh doanh (chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy), giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm cho từng lô hàng nhập về kinh doanh. Các cơ sở đã cung cấp công bố tiêu chuẩn áp dụng của các loại thép hình kinh doanh tại Công ty, bản công bố đầy đủ nội dung theo quy định.  Kết quả thử nghiệm chất lượng 10 mẫu thép xây dựng phù hợp với quy chuẩn quốc gia QCVN 7:2012/BKHCN.

Thứ năm là: Thanh kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, chất lượng và nhãn hàng hóa tại 42 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em. Kết quả: 42/42 cơ sở kinh doanh có giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và được phép sử dụng dấu hợp quy; giấy chứng nhận còn giá trị hiệu lực, nhãn hàng hóa, dấu hợp quy của các sản phẩm được kinh doanh tại các cơ sở phù hợp với quy định hiện hành và hồ sơ công bố hợp quy. Thử nghiệm chất lượng mẫu: 15/15 mẫu mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN02: 2008/BKHCN; 47/47 mẫu đồ chơi trẻ em có chất lượng phù hợp với QCVN 3:2009/BKHCN; 14/14 mẫu thiết bị điện có chất lượng phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm được giao, Sở còn thực hiện thanh tra chuyên đề năm 2018 về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, mã số mã vạch, dự án nông thôn miền núi, như: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng xăng dầu tại 09 cơ sở, trong đó có 03 kho xăng; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về mã số mã vạch tại 09 cơ sở, thanh tra 03 dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi.

Với mục tiêu tăng cường kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu lưu thông trên thị trường; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phòng chống có hiệu quả sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng so với mức công bố, hàng giả, hàng nhái, Sở KH&CN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm “Thực hiện có hiệu quả thanh, kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng đối với mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” hoàn thành 125% so với kế hoạch ban đầu (165/132 cơ sở) và hoàn thành trước 15 ngày so với kế hoạch.

Hoạt động thanh tra cũng đã góp phần phòng ngừa sai phạm, phòng chống gian lận thương mại về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa. Đặt biệt phối hợp với Báo Đà Nẵng và Đài Danang TV1 đã có những bài báo và phóng sự riêng đối với nhiệm vụ này; cụ thể: Phóng sự về “Hiệu quả của công tác thanh tra khoa học và công nghệ trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng” phát trên kênh Danang TV1 vào lúc 11h00, ngày 30/10/2018; bài “Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng hàng hóa” trên Báo Đà Nẵng online, điều đó đã góp phần tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể người dân trên địa bàn thành phố về công tác quản lý nhà nước về khoa học công nghệ nói chung và hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nói riêng, tạo cho người dân yên tâm khi sử dụng các sản phẩm thuộc quyền quản lý của ngành khoa học và công nghệ.

Với kết quả đạt được, ngày 27/11/2018, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng về phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng đã có Công văn số 53/BCĐ389-TT có văn bản đề nghị tặng Giấy khen của Trưởng ban Chỉ đạo cho Sở KH&CN vì có thành tích trong công tác phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập