Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 05/12/2018 Lượt xem: 10

Ngày 08/02/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND trong đó có giao cho Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm vụ “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang”.

Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ "Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang”. Sở đã triển khai được nhiều kết quả xuất sắc:

Thứ nhất về công tác chỉ đạo, định hướng

Sở đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố năm 2018 gồm 08 nhiệm vụ, trong đó có đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng” để triển khai thực hiện; Công văn số 08/SKHCN-QLKH ngày 04/01/2018 về việc thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi gửi các sở, ban, ngành, UBND quận/huyện, các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp… trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các hồ sơ nhận được, Sở đã có Công văn số 243/SKHCN-QLKH ngày 22/3/2018 tham mưu UBND thành phố có Công văn số 2122/UBND-SKHCN ngày 28/3/2018 gửi hồ sơ đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện 2 dự án nông thôn miền núi và đã được Bộ KH&CN phê duyệt (Quyết định số 2576/QĐ-BKHCN ngày 05/9/2018); Quyết định số 46/QĐ-SKHCN ngày 30/3/2018, Quyết định số 104/QĐ-SKHCN ngày 5/6/2018, Quyết định số 230/QĐ-SKHCN ngày 28/9/2018 ban hành danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở[1]. Đồng thời chủ động làm việc với UBND huyện Hòa Vang và ban hành Thông báo kết quả làm việc ngày 28/10/2018 để rà soát kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến.

- Ban hành các văn bản đôn đốc các đơn vị chủ trì thực hiện các đề tài, dự án trong quá trình thực hiện, kiểm tra tình hình thực hiện và tổ chức nghiệm thu, nhằm đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, kết quả triển khai thực hiện

a) Triển khai 04 dự án, đề tài cấp thành phố (vượt 33,3% so với kế hoạch) phục vụ phát triển cây dược liệu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Lựa chọn 4 đối tượng cây dược liệu có giá trị kinh tế phù hợp với thành phố để phát triển.

Tổ chức thực hiện hiện 01 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi[2] và 02 đề tài cấp thành phố[3] nhằm phục vụ phát triển cây dược liệu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, qua đó nghiên cứu đánh giá hiệu quả sản xuất 4 đối tượng dược liệu bao gồm Nghệ vàng, Đinh lăng, Trinh nữ hoàng cung và Kim tiền thảo để có cơ sở phát triển sản xuất rộng rãi trên địa bàn thành phố cũng như nghiên cứu sản xuất sản phẩm thuốc chiết xuất từ dược liệu, qua đó vừa giúp doanh nghiệp (Công ty CP Dược Danapha) nghiên cứu ứng dụng sản phẩm mới vừa tạo thêm hướng phát triển đầu ra cho sản phẩm cây dược liệu. Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức thực hiện thêm 01 đề tài cấp thành phố[4] về xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây thuốc tại các vườn nông hộ thuộc huyện Hòa Vang, trong đó sẽ trồng thử nghiệm 5 loài cây thuốc, đề tài được bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2018 với mục tiêu góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao; nâng cao ý thức của người dân về bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc.

b) Triển khai 01 dự nông thôn miền núi phục vụ phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Hòa Vang góp phần thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm của thành phố. Dự án nông thôn miền núi “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” được triển khai với mục đích phục vụ phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Hòa Vang. Hiện nay dự án đã bàn giao cây giống cho dân, xây dựng vườn giống gốc và đang triển khai mô hình trồng quy mô 10ha tại xã Hòa Ninh.

c) Triển khai 02 dự án nông thôn miền núi phục vụ phát triển một số loại rau trên địa bàn thành phố, đạt 200% so với kế hoạch

- Triển khai 01 dự án nông thôn miền núi “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng”.

- Tích cực tham mưu UBND thành phố đề xuất Bộ KH&CN phê duyệt hỗ trợ thêm 1 dự án về sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao[5] với kinh phí hỗ trợ từ Bộ KH&CN là 3,17 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ từ thành phố là 741,2 triệu đồng.

d) Xây dựng và chuyển giao 01 mô hình khai thác nước hiệu quả và đề xuất được một số giải pháp về khai thác đất không chủ động nước

Trong khuôn khổ đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” do Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên chủ trì, đã chuyển giao 01 mô hình khác thác nước bằng công nghệ bơm Va cho xã Hòa Bắc. Hiện nay, đã xây dựng công trình cấp nước bằng bơm Va tại xã Hòa Bắc, đã tiến hành vận hành thử nghiệm, kết quả đạt yêu cầu đề ra và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, đã hoàn thành giai đoạn 01 của đề tài “Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả vùng đất nông nghiệp không chủ động nước và đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”, qua đó đã đánh giá được hiện trạng các vùng đất nông nghiệp không chủ động nước tại huyện Hòa Vang, hiện đang chuẩn bị triển khai các giải pháp khắc phục trong khuôn khổ giai đoạn 2 của đề tài. Ngoài ra, Sở đã tích cực tham mưu UBND thành phố đề xuất Bộ KH&CN và vừa qua đã được Bộ KH&CN phê duyệt hỗ trợ thêm 1 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi về tưới tiết kiệm[6], kinh phí Bộ KH&CN hỗ trợ là 3,43 tỷ đồng và ngân sách thành phố là 936 triệu đồng.

đ) Triển khai 03/02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, vượt 50% so với kế hoạch

Trong năm 2018 đã triển khai 03 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, bao gồm: đề tài “Khôi phục giống kiệu hương Hòa Nhơn”, đề tài “Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong các loại nấm được sản xuất tại thành phố Đà Nẵng, xác định nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục” và đề tài “Ứng dụng kỹ thuật tưới “ướt khô xen kẽ” của Viện Lúa quốc tế IRRI cho cây lúa tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”.

e) Bên cạnh các nội dung thực hiện theo kế hoạch đề ra, Sở cũng đã chủ động phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Hòa Vang tổ chức buổi làm việc vào ngày 20/9/2018 nhằm đánh giá kết quả phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian qua cũng như thảo luận giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp khi triển khai các dự án; đồng thời, thống nhất các nội dung phối hợp thực hiện trong thời gian đến. Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, hai bên đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc các bên để triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã được thống nhất, qua đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới.

Đồng thời, nhằm đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở cũng đã tổ chức Hội thảo “Hợp tác, liên kết nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học”, qua đó ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Công nghệ sinh học với một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Dược liệu công nghệ cao DAPLANTEX, Công ty Cổ phần HAPRAS Việt Nam, Công ty DANACARE.

(Ảnh: Một số mô hình nuôi gà, cá ở huyện Hòa Vang)

Ngoài ra, hỗ trợ 05 tổ chức trên địa bàn huyện Hòa Vang đăng ký bảo hộ 02 nhãn hiệu chứng nhận và 05 nhãn hiệu tập thể.

Thứ ba, Đánh giá chung

Nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai thực hiện vượt 50% so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, bên cạnh việc hỗ trợ cho Hòa Vang trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, Sở cũng tổ chức lớp tập huấn, Hội thảo chuyên đề nhằm tìm giải pháp thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang.

 


[1] Trong đó có các đề tài phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn như “Nuôi heo đen sinh sản trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”; “Ứng dụng kỹ thuật tưới “ướt khô xen kẽ” của Viện Lúa quốc tế IRRI cho cây lúa tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”; “Mô hình chuyển giao ứng dụng sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ tại vùng rau La Hường, quận Cẩm Lệ”; “Sản xuất thử nghiệm phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bã thải dược liệu”; “Khảo sát hàm lượng kim loại nặng trong các loại nấm được sản xuất tại thành phố Đà Nẵng, xác định nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục”...

[2] Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dược liệu Nghệ vàng và Đinh lăng tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”

[3] “Nghiên cứu nuôi trồng dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Kim tiền thảo tại thành phố Đà Nẵng” và “Bào chế viên nang mềm chứa hệ tiểu phân nano nang hóa cao chiết Kim tiền thảo giúp phòng và điều trị sỏi thận - sỏi mật”

[4] Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng một số loài cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng”

[5] Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại Đà Nẵng”

[6] Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng”.

(Thùy Dương)

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập