Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 07/12/2018 Lượt xem: 11

Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định kiểm tra chuyên ngành với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ đáng chú ý như:

- Bãi bỏ Nghị định 87/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

- Sửa đổi Nghị định 105/2006/NĐ-CP  ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo đó, quy định tổ chức giám định sở hữu trí tuệ chỉ được phép hoạt động khi có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ, bỏ các điều kiện:

+ Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc;

+ Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

- Ngoài ra, các quy định liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng như Nghị định 105/2016/NĐ-CP quy định điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng, sản phẩm, hàng hóa cũng được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung.

Đáng chú ý là quy định: Hàng hóa nhập khẩu có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu… của cùng một cơ sở sản xuất, do cùng một người nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thời gian 02 năm.

Nghị định này được ban hành ngày 09/11/2018, có hiệu lực cùng ngày. Tải văn bản tại đây 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập