Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 27/11/2018 Lượt xem: 80

Sáng ngày 27/11/2018, tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Kinh tế trung ương đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc và lễ cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, đầu cầu trực tuyến các địa phương, các doanh nghiệp, chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế...

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X

Có thể khẳng định rằng 10 năm thực hiện Nghị quyết đã làm thay đổi rất lớn nền nông nghiệp của Việt Nam cả về quy mô và trình độ sản xuất. Giá trị kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm ngoái đạt 36,5 tỷ USD. Cùng với Nghị quyết này, viẹc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, cả nước đã có trên 3.000 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn đạt 32 triệu đồng, tăng gần 3,5 lần so với 2008. Hệ thống sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới, thông qua, số lượng trang trại tăng mạnh đi cùng với nhiều hợp tác kiểu mới được thành lập và khoảng 8% doanh nghiệp trong nước đã đầu tư vào nông nghiệp. Nghị quyết này được đánh giá là Nghị quyết mà cả hệ thống chính trị quan tâm, vào cuộc. Toàn xã hội đã nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết nên rất tích cực triển khai thực hiện. Do vậy nền nông nghiệp và phát triển mạnh mẽ, thay đổi diện mạo nông thôn. Vai trò chủ thể của người nông dân ngày càng được khẳng định, cùng đời sống của đại bộ phận người dân nông thôn được nâng lên.

Đồng chí Ủy viên BCH TW Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao kết quả thực hiện Nghị quyết của một số tỉnh, thành trong việc chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp thành công, có nhiều mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có hiệu quả cao. Đồng thời Thủ tướng cũng đã chỉ ra những tồn tại của một số tỉnh thành như đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp, doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất nông nghiệp rất ít, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp, huy động vốn tín dụng vào lĩnh vực này còn ít, đặc biệt là áp dụng tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp còn hạn chế, tỷ lệ giá trị chất xám trong giá thành sản phẩm nông nghiệp chưa cao,….và có đến 90% hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu là thô, chưa qua chế biến. Hơn nữa, nông nghiệp công nghệ cao chưa tạo được đột phá,…và nhiều nơi sản xuất nông nghiệp còn manh mún, quy mô nhỏ, khó có thể cơ giới hóa, hiện đại hóa và thực hiện nền sản xuất lớn.

Thủ tướng chính phủ chủ trì Hội nghị

Vì vậy để giải quyết những tồn tại hạn chế và để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết này, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cần quan tâm sâu sắc, chi đạo quyết liệt hơn để nông nghiệp, nông dân và nông thôn có cơ hội phát triển mạnh mẽ, diện mạo nông thôn mới được khởi sắc, đời sống của người dân được nâng cao. Thủ tướng nhấn mạnh phải áp dụng mạnh mẽ thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào nông nghiệp, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún,.... Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tháo gỡ cho nhà đầu tưđể thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Vũ Bích Hậu

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập