Thông báo mời thầu, gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 26/11/2018 Lượt xem: 9

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo mời thầu, gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Khoa học và Công nghệ; Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm với thông tin cụ thể như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

2. Gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Khoa học và Công nghệ; Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm.

3. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

7. Địa điểm bán HSMT và nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Qua mạng.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: Miễn phí.

9. Thời điểm đóng thầu: Lúc 10h00’, ngày 03/12/2018

10. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng.

11. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 10h00’ ngày 03/12/2018, qua mạng.

12. Số hiệu Thông báo mời thầu: 20181129528.

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo để các nhà thầu được biết và tham dự ./.

(Thị Trang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập