Tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Bào chế viên nang mềm chứa hệ tiểu phân nano nang hóa cao chiết Kim tiền thảo giúp phòng và điều trị sỏi thận - sỏi mật"
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 21/11/2018 Lượt xem: 105

Vào ngày 21/11/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Bào chế viên nang mềm chứa hệ tiểu phân nano nang hóa cao chiết Kim tiền thảo giúp phòng và điều trị sỏi thận - sỏi mật" do Công ty CP Dược Danapha chủ trì và ThS Dương Chí Toản làm chủ nhiệm.

Hội đồng gồm 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh làm Chủ tịch Hội đồng và 02 Ủy viên phản biện là PGS.TS. Nguyễn Bá Trung và TS.DS. Phạm Văn Vượng.

(Hình 1: Phiên họp Hội đồng ngày 21/11/2018)

Hội đồng đã nghe Cơ quan chủ trì và đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện đề tài và xem xét các sản phẩm của đề tài. Sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu đề ra. Trong đó, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đã trình bày cơ bản hợp lý các vấn đề nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của báo cáo khoa học và thể hiện tương đối đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo thuyết minh đề tài, gồm các nội dung nghiên cứu điều chế và tiêu chuẩn hóa cao chiết kim tiền thảo, thiết lập công thức bào chế và xây dựng quy trình điều chế hệ tiểu phân nano cao chiết kim tiền thảo phân tán trong môi trường polyol, thiết lập công thức và xây dựng quy trình bào chế viên nang mềm, theo dõi độ ổn định của thuốc.

(Hình 2: Sản phẩm viên nang mềm chứa hệ tiểu phân nano nang hóa cao chiết Kim tiền thảo trong khuôn khổ đề tài.)

Sản phẩm đề tài gồm quy trình chiết xuất cao chiết dược liệu Kim tiền thảo và tiêu chuẩn cơ sở cao chiết; Công thức bào chế và quy trình bào chế viên nang mềm nano Kim tiền thảo; Tiêu chuẩn chất lượng viên nang mềm nano Kim tiền thảo; 10.000 viên nang mềm nano Kim tiền thảo; Báo cáo theo dõi độ ổn định của thuốc. Công nghệ nano là công nghệ mới được Công ty CP Dược Danapha áp dụng thành công để sản xuất viên nang mềm Kim tiền thảo, giải quyết những vấn đề tồn tại của phương pháp sản xuất truyền thống để đưa dược liệu với nồng độ cao đến các mô đích làm tăng tác dụng sinh khả dụng của thuốc dược liệu và tác dụng trúng đích. Sự thành công của đề tài sẽ giúp Công ty CP Dược Danapha nhân rộng trong việc sản xuất các loại sản phẩm của Công ty CP Dược Danapha./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập