Họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu bào chế viên hoàn Sâm Nhung Tán dục đơn và đánh giá hiệu quả điều trị trên bệnh nhân suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 20/11/2018 Lượt xem: 72

Vào ngày 15/11/2018 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu bào chế viên hoàn Sâm Nhung Tán dục đơn và đánh giá hiệu quả điều trị trên bệnh nhân suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng".

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do TS. Vũ Thị Bích Hậu làm Chủ tịch Hội đồng và 02 Ủy viên phản biện là TS.BS. Đinh Đức Anh và TS.DS. Phạm Văn Vượng.

(Hình 1: Phiên họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài ngày 15/11/2018)

Đề tài do Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng chủ trì thực hiện từ tháng 9/2017. Đề tài được tiến hành với hai mục tiêu: Xây dựng quy trình bào chế viên hoàn Sâm Nhung Tán dục đơn theo phương pháp Y học cổ truyền; Đánh giá tính an toàn và hiệu quả điều trị của viên hoàn Sâm Nhung Tán dục đơn trên bệnh nhân suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng. Sau 14 tháng thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung đáp ứng mục tiêu đề ra ban đầu. Trong đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng quy trình bào chế và sản xuất viên hoàn Sâm Nhung Tán dục đơn đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở. Sản phẩm cũng đã được thử độc tính cấp và độc tính bán trường diễn, kết quả cho thấy sản phẩm không gây độc tính cấp và độc tính bán trường diễn trên động vật thực nghiệm.

(Hình 2: Sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Tán dục đơn)

Sau đó, đề tài tiến hành nghiên cứu trên lâm sàng đối với 50 bệnh nhân trong thời gian 3 tháng nhằm đánh giá tác dụng của sản phẩm trong điều trị bệnh nhân suy giảm tinh trùng thể thận dương hư. Kết quả nghiên cứu cho thấy sản phẩm có tác dụng làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng ở những bệnh nhân suy giảm tinh trùng thể thận dương hư sau 3 tháng điều trị liên tục. Thể tích tinh dịch, mật độ tinh trùng, tỷ lệ tinh trùng tiến tới, tỷ lệ tinh trùng sống, tỷ lệ tinh trùng hình thái bình thường đều tăng có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05). Các triệu chứng của thận dương hư đều cải thiện tốt sau điều trị. Trong quá trình điều trị chưa ghi nhận được các tác dụng không mong muốn như nôn, đau bụng, mẩn ngứa, rối loạn đại tiện trên bệnh nhân. Kết quả theo dõi cũng cho thấy thuốc không ảnh hưởng đến các chỉ số mạch, huyết áp trung bình, công thức máu; chức năng gan, thận. Đề tài kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu với thời gian dùng thuốc dài hơn để đánh giá thêm hiệu quả của sản phẩm trong điều trị bệnh nhân suy giảm tinh trùng.

Hội đồng đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, thống nhất nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu. Đồng thời, Hội đồng cũng góp ý để Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, các sản phẩm có liên quan và có kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu trong thời gian đến./.

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập