Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 01/11/2018 Lượt xem: 37

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua (19/4/2016) tại kỳ họp thứ 11,  chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Đây là một đạo luật có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - đó là “quyền được biết” của dân là dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Việt Nam là nước thứ 122 trên thế giới ban hành Luật tiếp cận thông tin.

Nhằm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tạo điều kiện cho tổ chức, công dân thực hiện quyền được tiếp cận các thông tin về lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-SKHCN ngày 30/7/2018 ban hành quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Quy chế quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật tiếp cận thông tin; áp dụng đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin.

Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ gồm 5 chương:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Phân công trách nhiệm

- Chương III: Rà soát, phân loại, lập danh mục thông tin

- Chương IV: Công khai thông tin

- Chương V: Cung cấp thông tin theo yêu cầu

- Chương VI: Tổ chức thực hiện

Ngoài việc hướng dẫn quy trình cung cấp thông tin cho tổ chức, công dân, Quy chế còn hướng dẫn các mẫu phiếu (theo đúng mẫu quy định tại Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin).

Toàn văn Quyết định số 177/QĐ-SKHCN tải tại đây

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập