Tọa đàm về các chính sách hỗ trợ ứng dụng và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 16/09/2014 Lượt xem: 16

Sáng ngày 12/09/2014, tại Đà Nẵng, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm Chính sách hỗ trợ ứng dụng và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp với hơn 30 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp Đà Nẵng.

Sáng ngày 12/09/2014, tại Đà Nẵng, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm Chính sách hỗ trợ ứng dụng và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp với hơn 30 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp Đà Nẵng.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được giới thiệu về Chính sách hỗ trợ ứng dụng và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ; các Dự án của các tổ chức quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ; Cơ chế chính sách phát triển khoa học và công nghệ của Đà Nẵng và Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; một số nội dung thay đổi trong Quyết định 08....

Theo ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Đà Nẵng cho biết đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa rất muốn đổi mới công nghệ. Tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp rất khó khăn về vốn, lúng túng trong việc tiếp cận thông tin và phương thức thực hiện đổi mới công nghệ. Vì vậy để doanh nghiệp có thể thực hiện đổi mới công nghệ, trước hết các doanh nghiệp phải nỗ lực tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước cũng như thành phố, đồng thời các chủ doanh nghiệp phải có quyết tâm cao trong việc đổi mới công nghệ, như vậy mới đạt được hiệu quả. Bên cạnh đó các chính sách cơ chế hỗ trợ của Nhà nước, thành phố phải phù hợp và dễ thực hiện đối với doanh nghiệp.

Tại buổi Tọa đàm các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã trao đổi với đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng những vướng mắc cần tháo gỡ như phương thức lập dự án hỗ trợ, các tiêu chí để nhận hỗ trợ, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở...

Đây là một trong những hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm hưởng ứng "năm doanh nghiệp 2014" của Thành phố Đà Nẵng, giúp các doanh nghiệp nắm bắt, trao đổi thông tin về các chương trình, dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về các chính sách, cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ, tăng khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp

Bích Liên – Kim Vương

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập