Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức, thời gian, địa điểm nhận thẻ dự thi và nộp lệ phí thi
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 14/11/2018 Lượt xem: 185

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2018, thời gian, địa điểm nhận thẻ dự thi và nộp lệ phí thi đến các thí sinh được biết (Thông báo số 01/TB-HĐXTVC ngày 14/11/2018 kèm theo)
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập