Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Võ Đức Anh Ngày đăng tin: 08/11/2018 Lượt xem: 20

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2018 để các tổ chức, cá nhân biết và nộp hồ sơ trước ngày 30/11/2018.

Các nội dung chi tiết về việc nộp hồ sơ xem tại Thông báo kèm theo: Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng (click tải về).

Các thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ

Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3889761   Email: qlng-skhcn@danang.gov.vn

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập