Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức địa phương Techfest 2018
Người đăng tin: Huỳnh Thị Lời Ngày đăng tin: 05/11/2018 Lượt xem: 29

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 6820/KH-KGVX ngày 30/8/2018 của UBND thành phố về việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018 (Techfest 2018), Trưởng Ban tổ chức địa phương Techfest 2018 ban hành Thông báo số 79/TB-BTC ngày 25/10/2018 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức địa phương Techfest 2018.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập