Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố "Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan"
Người đăng tin: Châu Thanh Nam Ngày đăng tin: 01/11/2018 Lượt xem: 36

Ngày 31/10/2018 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố "Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan".

Hội đồng đã nghe các chuyên gia, nhận xét, đánh giá, phân tích hồ sơ của tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và các quy định về tuyển chọn đề tài cấp thành phố, Hội đồng kiến nghị hồ sơ của tổ chức, cá nhân sau đây đủ điều kiện trúng tuyển chủ trì đề tài nêu trên:

Tên tổ chức: Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

Họ và tên cá nhân: TS Hoàng Ngọc Tuấn

  

(Nguồn: ảnh chụp tại buổi họp Hội đồng)

Hội đồng đề nghị Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để bổ sung chỉnh sửa, hoàn hiện một số nội dung trong thuyết minh đề tài. Trên cơ sở Thuyết minh đề tài hoàn chỉnh theo biên bản Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thẩm định theo quy định.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập