Tuyên truyền về sở hữu trí tuệ năm 2014
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 12/09/2014 Lượt xem: 85

Trong thời đại phát triển của nền kinh tế tri thức và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Sở hữu trí tuệ đã và đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Đặc biệt, hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) đã thực sự trở thành nhu cầu ngày càng lớn và cấp bách khi Việt Nam đang thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa và hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Nhằm triển khai Chương trình hành động "Năm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng 2014"; đồng thời, để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin SHTT phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý và tăng cường phổ biến các kiến thức về đăng ký xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và xây dựng, phát triển tài sản trí tuệ cho đối tượng là cán bộ quản lý và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND quận Hải Châu, UBND quận Ngũ Hành Sơn và một số cơ quan thực thi trên địa bàn thành phố tổ chức 03 lớp tập huấn về SHTT trên địa bàn thành phố, cụ thể:

1. Lớp tập huấn "Hướng dẫn khai thác thông tin SHTT" cho 30 cán bộ quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vào ngày 15/8/2014 tại Phòng máy tầng 3, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Lớp tập huấn "Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ" vào ngày 09/09/2014 tại Hội trường Quận ủy Hải Châu cho gần 100 học viên là báo cáo viên của các đơn vị, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải Châu.

3. Lớp tập huấn "Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ" vào ngày 12/09/2014 tại Hội trường Quận Ngũ Hành Sơn cho 100 một số cán bộ quản lý/kiêm nhiệm hoạt động khoa học và công nghệ tại UBND quận và các phường; các doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất và thương mại trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Qua các lớp tập huấn đã giúp các học viên nâng cao nhận thức, tiếp cận với các quy định cụ thể của pháp luật về sở hữu trí tuệ, các thủ tục cần thiết để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và các thủ tục yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Từ đó, giúp doanh nghiệp có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ./.

Một số hình ảnh của các lớp tập huấn

Background tập huấn Hướng dẫn khai thác thông tin

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Thanh Tra Sở Khoa học và Công nghệ đang báo cáo tại lớp tập huấn

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Quản lý SHTT và Hợp tác KHC - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đang báo cáo tại một lớp tập huấn

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

(Nguyễn Lê Thành Lạc)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập