Thông báo Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 29/10/2018 Lượt xem: 64

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các sở, ban, ngành, đơn vị Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghệ 4.0" để biết và phối hợp triển khai thực hiện.

Toàn văn Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Mục tiêu, nội dung, dự kiến sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập