Mời tham dự Hội thảo khoa học “Định hướng nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung tại Đà Nẵng”
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/09/2014 Lượt xem: 53

Nhằm hoàn thiện nội dung dự án tiền khả thi và có cơ sở để đặt hàng xây dựng báo cáo dự án đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung tại Đà Nẵng"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1504/BKHCN-ĐP ngày 28/04/2014 về việc xây dựng đề án Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung tại Đà Nẵng; Căn cứ Quyết định số số 3615/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án tiền khả thi đầu tư nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng thành Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung,

Nhằm hoàn thiện nội dung dự án tiền khả thi và có cơ sở để đặt hàng xây dựng báo cáo dự án đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung tại Đà Nẵng".

* Nội dung Hội thảo:

- Báo cáo đề dẫn về dự án tiền khả thi nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung;

- Thảo luận về định hướng, quy mô, vai trò, hiệu quả và tác động của việc đầu tư Trung tâm Công nghệ sinh học miền Trung tại Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung-Tây Nguyên

* Thời gian: 8 giờ 00 ngày 11 tháng 9 năm 2014 (Thứ Năm).

* Địa điểm: Hội trường 100 chỗ, tầng 22 Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

* Thành phần tham dự

- Mời các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài thành phố.

- Mời cáC cơ quan, đơn vị và các trường, viện có liên quan trên địa bàn thành phố.

- Mời các đơn vị tư vấn.

* Chương trình Hội thảo (xin xem file đính kèm)

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Tầng 22 Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

Tel: 0511.3830215, Fax: 0511.3822864.

Email: quanlykhoahocdn@gmail.com

Trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham dự Hội thảo nói trên.

Hân hạnh được đón tiếp!

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập