Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 17/10/2018 Lượt xem: 13

Ngày 08 tháng 10 năm 2018 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 4522/QĐ-UBND công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Sau khi hực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ theo đúng với quy định hiện hành của pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ký, ban hành Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Bộ Thủ tục hành chính có 30 thủ tục gồm 04 lĩnh vực do Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết. Cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ có 02 thủ tục

2. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ có 15 thủ tục

3. Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân có 08 thủ tục

4. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có 05 thủ tục

Nhằm tạo thuận lợi để tổ chức, công dân tìm hiểu, thực hiện, Bộ Thủ tục hành chính được cập nhật, công bố công khai trên các phương tiện truyền thông theo quy định. Cụ thể như sau:

- Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn chọn chuyên mục DỊCH VỤ CÔNG, kích vào Thủ tục hành chính, chọn Sở Khoa học và Công nghệ;

- Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn vào chuyên mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập