THÔNG BÁO SỐ 1 - HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ 3 VỀ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI
Người đăng tin: Võ Đức Anh Ngày đăng tin: 17/10/2018 Lượt xem: 8

Tại Nghị quyết số 1985/NQ-HĐNLNT ngày 16/7/2018 Phiên họp thứ tư của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia, Cục Năng lượng nguyên tử được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ III về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lần thứ I (Đà Nẵng, 2014) và lần thứ II (Hà Nội, 2016) do Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu là các nhà khoa học đầu ngành, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan, một số nhà khoa học, đại biểu đến từ IAEA và các nước như: Liên Bang Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan,...Phát huy kết quả đạt được của các Hội thảo trước, nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá việc thực hiện Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 và đề xuất định hướng phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử giai đoạn sau năm 2020, Cục Năng lượng nguyên tử trân trọng thông báo và kính mời các cơ quan, đơn vị, các nhà quản lý, chuyên gia đăng ký tham dự và trình bày báo cáo, tham luận tại Hội thảo.

1. MỤC TIÊU

Mục tiêu của Hội thảo nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế chính sách, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử chủ yếu trong giai đoạn 2016 - 2018; thảo luận về triển vọng, định hướng phát triển trong giai đoạn tới; tăng cường trao đổi thông tin và đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian dự kiến: Ngày 01-02 tháng 11 năm 2018

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

3. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ BẢO TRỢ

Bộ Khoa học và Công nghệ; Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia.

4. CƠ QUAN TỔ CHỨC

Cục Năng lượng nguyên tử,Bộ Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia chủ trì, phối hợp tổ chức.

5. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và một số Bộ, ngành liên quan.

- Thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia; Đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ sở ứng dụng của các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

- Các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia của các cơ sở nghiên cứu,đào tạo, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, các doanh nghiệp, nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ, trang thiết bị ứng dụng công nghệ bức xạ và đồng vị phóng xạ.

- Chuyên gia của một số tổ chức quốc tế và quốc gia có nền khoa học và công nghệ hạt nhân tiên tiến.

6. NỘI DUNG

- Báo cáo, tham luận của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về đánh giá tình hình, kết quả chủ yếu giai đoạn 2016-2018 và định hướng, giải pháp đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tửtrong các ngành kinh tế - xã hội.

- Báo cáo, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở ứng dụng năng lượng nguyên tử, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo về tình hình và kết quả điển hình, triển vọng và định hướng nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tửtrong các lĩnh vực: y tế, công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

- Báo cáo tham luận của chuyên gia của một số tổ chức quốc tế và quốc gia có nền khoa học và công nghệ hạt nhân tiên tiến.

- Thảo luận về định hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng NLNT trong giai đoạn tới phục vụ trực tiếp và hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

7. TUYỂN TẬP BÁO CÁO HỘI THẢO

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn biên tập báo cáo, tham luận để đưa vào Tuyển tập báo cáo Hội thảo.

8. GIAN TRƯNG BÀY

Ban Tổ chức bố trí gian trưng bày tại địa điểm tổ chức Hội thảo để các chuyên gia, các nhà khoa học, cơ quan, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài giới thiệu các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và quảng bá công nghệ, trang thiết bị, sản phẩm và dịch vụ ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

9. ĐĂNG KÝ THAM DỰ, TRƯNG BÀY VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

-20/9/2018: Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo (Mẫu A);

25/9/2018: Thời hạn đăng ký sử dụng gian trưng bày (Mẫu B);

30/9/2018: Thời hạn gửi báo cáo, tham luận (tóm tắt và toàn văn);

10/10/2018: Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự Hội thảo và thông báo hình thức báo cáo (oral hoặc poster), tham luận.

(Các biểu mẫu được gửi kèm theo thông báo này)

Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên website của Cục NLNT: http://vaea.gov.vn

10. KINH PHÍ THAM DỰ

- Ban Tổ chức không thu lệ phí tham dự Hội thảo.

- Các cơ quan, đại biểu tham dự Hội thảo tự thu xếp kinh phí đi lại, ăn, ở.

- Miễn phí gian trưng bày cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu quảng bá công nghệ, trang thiết bị và dịch vụ.

Ban Tổ chức hoan nghênh và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia trình bày báo cáo và tài trợ cho Hội thảo của các đơn vị, cá nhân.

Địa chỉ liên hệ:

Bà Trần Thị Ngọc Diệp, Phó Trưởng Phòng Quản lý KH&CN hạt nhân, Cục NLNT.

Địa chỉ: P1002, Tầng 10, Tòa nhà 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 24 35560694, (+84) 904289286, Fax: (+84) 24 39412970.

Email: ttndiep@most.gov.vn;

CC: pvhung@most.gov.vn; vtvan@most.gov.vn

1. Mẫu đăng ký tham dự

2. Mẫu đăng ký trưng bày.

3. Thông báo của Ban Tổ chức

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập