Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN thành phố năm 2018
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 16/10/2018 Lượt xem: 494

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được hồ sơ đề nghị xét khen thưởng của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ngày 09/11/2015 ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ các tiêu chuẩn và điều kiện xét khen thưởng quy định tại Quy chế, Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định hồ sơ và tổ chức Hội đồng tư vấn xét khen thưởng. Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ và ý kiến tư vấn của Hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình và được UBND thành phố thống nhất khen thưởng đối với các tác giả của 02 giải pháp hữu ích, 01 công trình đạt giải tại Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017, 01 công trình đạt Giải Nhất cuộc thi Nhân Tài Đất Việt năm 2017 và Danh hiệu Sao Khuê 2018, và 113 bài báo công bố trên tạp chí ISI (chi tiết theo Quyết định số 4403/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 03/10/2018 đính kèm).

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết. Về thời gian và địa điểm tổ chức khen thưởng, Ban tổ chức sẽ có giấy mời gửi các cá nhân được khen thưởng.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác trong thời gian tới./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập