Thông báo một số văn bản mới của Trung ương thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 12/10/2018 Lượt xem: 30

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; các viện, trường đại học, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn thành phố các văn bản sau:

1. Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

2. Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

3. Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan để biết và triển khai thực hiện.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan được biết, triển khai thực hiện. 

Toàn văn các văn bản tải tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập