Họp Hội đồng, tư vấn nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và bước đầu đánh giá hiệu quả can thiệp phục hồi chức năng phòng chống té ngã ở người cao tuổi tại một số xã, phường thành phố Đà Nẵng"
Người đăng tin: Đặng Lê Thu Minh Ngày đăng tin: 08/10/2018 Lượt xem: 27

 

Vào ngày 04/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng, tư vấn nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ và bước đầu đánh giá hiệu quả can thiệp phục hồi chức năng phòng chống té ngã ở người cao tuổi tại một số xã, phường thành phố Đà Nẵng" do Bệnh viện C Đà Nẵng và TS.BSCK2 Nguyễn Tấn Dũng làm chủ nhiệm.

Hội đồng gồm 07 thành viên do TS.BS. Đinh Đức Anh làm Chủ tịch Hội đồng và 02 Ủy viên phản biện là BSCK1 Văn Ngọc Kỳ và BSCK2 Trần Nguyên Ngọc.

(Hình 1: Phiên họp Hội đồng vào ngày 04/10/2018)

Sau khi xem xét các hồ sơ, sản phẩm đề tài, Hội đồng đã cho ý kiến, trao đổi, thảo luận và đánh giá kết quả thực hiện của đề tài. Hội đồng đánh giá đề tài đã thực hiện các hạng mục công việc và hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu đặt ra ban đầu, trong đó, đã thực hiện điều tra khảo sát khoảng 900 đối tượng người cao tuổi để đánh giá hiện trạng té ngã, nghiên cứu các yếu tổ nguy cơ chính gây té ngã ở người cao tuổi, trên cơ sở đó lựa chọn nhóm chứng và nhóm can thiệp để thực hiện chương trình can thiệp phòng chống té ngã. Hiệu quả chương trình can thiệp được nhóm nghiên cứu thực hiện thông qua việc theo dõi kết quả can thiệp sau 3 tháng, sau 6 tháng so với ban đầu và so sánh giữa nhóm chứng và nhóm can thiệp, đánh giá theo các chỉ số FES-I, chỉ số Hendrich II, chỉ số Barthel, chỉ số Tinetti. Qua đó, đề tài có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả can thiệp phòng chống té ngã ở người cao tuổi, đồng thời xây dựng kế hoạch áp dụng kế hoạch áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn và có khả năng ứng dụng can thiệp phục hồi chức năng phòng chống té ngã cho người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng. Hội đồng thống nhất đánh giá kết quả thực hiện đề tài là đạt yêu cầu, đồng thời góp ý để Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và các sản phẩm đề tài trước khi gửi Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện các thủ tục phê duyệt kết quả đề tài./.

(Thu Minh

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập