Công bố bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 04/10/2018 Lượt xem: 61

Ngày 15/8/2018, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu. Trong đó quy định cụ thể mã HS của 27 mặt hàng thuộc phương tiện đo nhóm 2.

Theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo. Tuy nhiên, các mặt hàng chưa có mã HS cụ thể.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, các nhà kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng phương tiện đo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành cụ thể mã HS đối với  phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu tại Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN.

Cụ thể, kể từ ngày 15/8/2018, 27 phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu. Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN, bao gồm tên phương tiện đo nhóm 2, mã HS, yêu cầu kỹ thuật đo lường (ĐLVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý.

Toàn văn Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN tại đây.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập