Giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 04/10/2018 Lượt xem: 16

Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo xây dựng “Đề án đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và UBND các quận huyện, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, qua đánh giá xếp hạng 6 năm gần đây của Bộ Nội vụ thì 05 năm liền Đà Nẵng dẫn đầu trong nhóm 63 tỉnh, thành. Kết quả cải cách hành chính đã góp phần thay đổi diện mạo chung của thành phố, tạo lập môi trường hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo xây dựng Đề án đẩy mạnh CCHC thành phố Đà Nẵng)

Kết quả đạt được về hiện đại hóa nền hành chính, trong đó có việc áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính rất được thành phố quan tâm chú trọng. Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng có 82 cơ quan hành chính triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và đã được đánh giá cấp giấy chứng nhận, gồm 21 sở, ngành, 07 quận, huyện và 54 phường, xã. Riêng có 02 xã đã được tư vấn xây dựng, đang triển khai đánh giá nội bộ, dự kiến trong Quý IV năm 2018 sẽ hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 100% xã phường trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Việc thực hiện các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước chưa đồng đều, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, cần phải đánh giá lại thực trạng và từ đó có giải pháp căn bản để cải cách hành chính đi vào chiều sâu, đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế, quản lý xã hội của thành phố trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Việc thực hiện các nội dung theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước chưa đồng đều, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, cần phải đánh giá lại thực trạng và từ đó có giải pháp căn bản để cải cách hành chính đi vào chiều sâu, đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế, quản lý xã hội của thành phố trong tình hình mới.

Trao đổi thảo luận tại Hội thảo, đa số thống nhất với các đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hướng đến mục tiêu minh bạch hóa các hoạt động công vụ tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến trên các nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; minh bạch và kiểm soát hoạt động công vụ. Đồng thời, có nhiều ý kiến góp ý nên nghiên cứu bổ sung các giải pháp nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng cũng như việc chính quyền Đà Nẵng phải làm gì trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ, trong thời gian đến tiếp tục tăng cường việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính của thành phố Đà Nẵng nhằm giúp các cơ quan hành chính chuẩn hóa, cải tiến quy trình giải quyết công việc ngày càng khoa học, cụ thể, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý, sát với yêu cầu, phù hợp với thực tế đồng thời tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức./.

(Thùy Dương)

 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập