Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiểu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
Người đăng tin: Trần Thị Anh Thư Ngày đăng tin: 04/10/2018 Lượt xem: 22

Ngày 6/8/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiểu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

Đây là quy định mới quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về mức hao phí cần thiết đối với lao động công nghệ, thiết bị, dụng cụ và vật liệu để hoàn thành một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá cho hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn có sử dụng kinh phí theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Quy định áp dụng  cho các Trung tâm quan trắc môi trường, trạm quan trắc môi trường ở Trung ương và địa phương; các Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn được chỉ định bởi cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền; các Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục.

Cụ thể, nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức cho lao động công nghệ, thiết bị, dụng cụ và vật liệu (chi tiết định mức được quy định cụ thể tại Điều 6, Điều 7 của Thông tư).

Thông tư số 11/2018/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực 15/9/2018. Chi tiết văn bản tải tại đây.  

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập