Để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 30/09/2018 Lượt xem: 38

Trong những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều hoạt động khởi nghiệp nhằm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Trong thời gian đến sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp được ra đời, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, là then chốt, nền tảng cho sự phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh trong thời kỳ kinh tế hội nhập quốc tế.

Theo quy định tại Điều 58 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 thì Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm, hàng hoá từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Theo khái niệm này, doanh nghiệp KH&CN được hình thành trên cơ sở áp dụng hoặc khai thác thành công các hoạt động nghiên cứu của chính doanh nghiệp hoặc kết quả nghiên cứu KH&CN của các nhà khoa học, của các tổ chức KH&CN hoặc kết quả nghiên cứu chuyển giao từ nước ngoài mà họ được quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp. Doanh nghiệp KH&CN là kết nối giữa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN được chuyển giao vào trong sản xuất sản phẩm, hàng hóa, góp phần đẩy mạnh việc phổ biến và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Doanh nghiệp KH&CN đóng vai trò như một chủ thể kinh tế sản xuất chủ lực, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KH&CN được sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp công nghệ để trực tiếp sản xuất thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin - truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y tế; công nghệ tự động hoá; công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới; công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Thứ hai, chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ hay sở hữu hợp pháp công nghệ quy định trên đây.

Thành phố Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp KH&CN. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm hiện nay, Sở đã hướng dẫn, thẩm định, cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho 04 doanh nghiệp. Tiêu biểu có doanh nghiệp Danapha, sau khi được chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN, Danapha đã nhận được nhiều hỗ trợ thiết thực từ phía thành phố Đà Nẵng, nhất là trong việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ KH&CN. Hiện tại Sở đang hướng dẫn cho 02 doanh nghiệp, dự kiến trong quý IV năm 2018 sẽ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.

(Ảnh: Triển khai Dự án nghệ vàng của Danapha)

Sau đây là quy định về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết tại Sở Khoa học và Công nghệ:

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (doanh nghiệp KH&CN) tại Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN). Công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng Phiếu hướng dẫn để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh;

b) Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết Giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Thẩm định nội dung để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN:

a) Hồ sơ không hợp lệ: Trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và có văn bản thông báo rõ lý do;

b) Hồ sơ hợp lệ: Tiến hành cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp.

Bước 3: Sở KH&CN trả kết quả (cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN) 

a) Người được phân công xử lý hồ sơ tiến hành soạn thảo Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN trình trưởng phòng soát xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp;

b) Người được phân công xử lý hồ sơ có trách nhiệm vào sổ lưu và trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp bằng một trong các hình thức sau:

- Trao trực tiếp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;

- Gửi Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

Tổ chức, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ với thành phần hồ sơ như sau:

a) Thành lập mới Doanh nghiệp KH&CN

1) Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo mẫu quy định);

3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện);

3) Dự án sản xuất, kinh doanh (những nội dung liên quan đến kết quả KH&CN là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN):

- Chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN (kèm theo các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN);

- Giải trình quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ từ các kết quả KH&CN có quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp;

- Phương án sản xuất, kinh doanh trong đó nêu rõ các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN và các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

b) Chuyển đổi từ tổ chức KH&CN công lập để thành lập doanh nghiệp KH&CN

1) Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo mẫu quy định);

2) Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

3) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc bản sao có chứng thực trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện).

3. Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khi hoàn tất xong hồ sơ theo quy định, tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ theo một trong các hình thức sau:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy số 23 (Sở KH&CN) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng;     

- Gửi hồ sơ đến Sở KH&CN qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Gửi hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử của Sở KH&CN tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn hoặc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tại địa chỉ http://www.egov.danang.gov.vn.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng luôn tạo điều kiện để giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp phát triển thành doanh nghiệp KH&CN./.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập