Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 26/08/2014 Lượt xem: 39

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. Thông tư gồm có 06 chương, 30 điều và 05 phụ lục.

Thông tư này quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn bao gồm: yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2; dấu định lượng; công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 1; chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

Trên cơ sđề xuất của các Bộ, ngành và yêu cầu quản lý nhà nước vđo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng hợp, trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

Thông tư này không áp dụng đối với hàng đóng gói sẵn là: Thuốc chữa bệnh; hàng hóa được ưu đãi, miễn trừ thủ tục hải quan; hàng tạm nhập tái xuất; hàng quá cảnh, chuyển khẩu; hàng gửi kho ngoại quan; hàng doanh nghiệp Việt Nam gia công cho thương nhân nước ngoài; vật tư thiết bị máy móc nhập khẩu phục vụ các dự án đầu tư; hàng hóa thuộc lĩnh vực bí mật quốc gia; hàng hóa phục vụ các yêu cầu khẩn cấp; hàng hóa phục vụ trực tiếp cho hoạt động đo lường đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán hàng đóng gói sẵn; Các cơ quan quản lý nhà nước về đo lường và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/8/2014. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

(Thanh Thảo)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập