Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
Người đăng tin: Nguyễn Thanh Trang Ngày đăng tin: 12/09/2018 Lượt xem: 44

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện hương dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Báo cáo số 89/BC-SKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
Báo cáo tập trung đánh giá môi trường, thể chế chính sách và kết quả hoạt động KH&CN trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, với một số kết quả nội bật:
1. Bước đầu đã kết hợp được hoạt động KH&CN – doanh nghiệp – người dân và thị trường. Hướng hoạt động KH&CN vào nhu cầu thực tiễn của xã hội, phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố, trong đó chú trọng các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm.
2. Nhiệm vụ KH&CN được chọn lọc và sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và linh hoạt trong việc xét duyệt chọn lựa đề tài, có địa chỉ ứng dụng rõ ràng và có cam kết của các đơn vị ứng dụng. Công tác tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì cũng được chú trọng với số lượng nhiệm vụ thực hiện theo phương thức tuyển chọn ngày càng tăng, nhằm chọn lựa tổ chức, cá nhân có năng lực tốt nhất để chủ trì triển khai.
3. Công tác quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thực hiện tốt, thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra về đo lường, chất lượng trong các lĩnh vực được xã hội quan tâm, kết hợp tuyên truyền vận động để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật.
4. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố, ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 với nhiều hoạt động phong phú và sự phối hợp của nhiều sở ban ngành liên quan nhằm từng bước hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.
5. Tổ chức thành công Sự kiện Ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ 2017, thu hút khoảng 10.000 lượt đại biểu, doanh nghiệp đến tham quan Triển lãm công nghệ và các hội thảo, hội nghị trong khuôn khổ Sự kiện. Đây được xem là bước đột phá trong hoạt động KH&CN của khu vực góp phần tạo nên một thị trường KH&CN tiềm năng cho thành phố nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói chung.
6. Tập trung triển khai các dự án đầu tư phát triển KH&CN nhằm nâng cao năng lực cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, chuẩn bị cho lộ trình tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.
Trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018, Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của thành phố và các chương trình, dự án, đề án của thành phố đã được phê duyệt như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đến năm 2020; các nhiệm vụ thuộc Đề án “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” trong năm 2019 theo kế hoạch đã phê duyệt, Đề án Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 – 2022; triển khai Quyết định 844/QĐ-TTG giai đoạn tiếp theo; tổ chức Hội nghị giao ban KH&CN vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên năm 2019 tại Đà Nẵng, …Tiếp tục đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng lực cho đơn vị và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ.
Nội dung Báo cáo theo phụ lục đính kèm.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập