Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 11/09/2018 Lượt xem: 18

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức “Cuộc thi sáng chế 2018” với chủ đề "Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày", bắt đầu từ tháng 8.2018 đến tháng 4.2019.

Tiếp theo thành công của Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”.

Mục đích của Cuộc thi là khuyến khích các hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thể lệ Cuộc thi được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 2293/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2018.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ trực tiếp với Ban Thư ký Cuộc thi (điện thoại: 024.38586455, email: cuocthisangche@noip.gov.vn./.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập