Sở Khoa học và công nghệ tổ chức Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ năm 2018
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 07/09/2018 Lượt xem: 298

Chiều ngày 7/9/2018, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ năm 2018 cho công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan văn phòng sở và 4 đơn vị trực thuộc Sở. Mỗi đơn vị thành lập 01 đội dự thi có 05 thành viên, trong đó có 01 lãnh đạo cấp phòng trở lên và 01 người làm công tác văn thư, lưu trữ.

Các đội dự thi với ban tổ chức Hội thi

Nhằm tuyên truyền có hiệu quả và thực hiện tốt Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử tại thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 1513/KH-SNV ngày 28/5/2018 của Sở Nội vụ về tổ chức Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ của thành phố Đà Nẵng năm 2018, chiều nay Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ năm 2018 cho 5 đội thi đến từ Cơ quan văn phòng sở, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và TVCGCN với sự tham gia của 25 người.

Các đội nghe phổ biến nội quy của Hội thi

Hội thi đã diễn ra nghiêm túc. Các đội dự thi phải trải qua 02 phần thi là phần thi kiến thức chung và phần thi thực hành. Đối với phần thi kiến thức chung, tất cả các thành viên dự thi đều tham gia trả lời câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm. Đối với phần thi thực hành sẽ chia làm 02 nội dung: Thi lập hồ sơ dành cho các thành viên của đội (trừ cán bộ làm công tác lưu trữ) và thi thực hành hệ thống hóa tài liệu lưu trữ dành cho người làm công tác lưu trữ.Tham gia Hội thi lần này là cơ hội công chức, viên chức đánh giá lại những kiến thức về công tác lập hồ sơ và lưu trữ của bản thân cũng như trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong lĩnh vực này. 

Toàn cảnh Hội thi

Hội thi lần này không những góp phần nâng cao kiến thức, nâng hiệu quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại các đơn vị mà còn là bước chuẩn bị tốt cho Hội thi sắp tới của thành phố do sở Nội vụ tổ chức.

 

Vũ Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập