Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và một số văn bản mới của trung ương về công tác tuyên giáo
Người đăng tin: Vũ Thị Bích Hậu Ngày đăng tin: 06/09/2018 Lượt xem: 391

Sáng nay, ngày 06/9/2018, ban thường vụ Thành ủy thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố để góp ý dự thảo các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Đảng và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản mới của Trung ương về công tác tuyên giáo.

Tại Hội nghị do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức, các đại biểu đã được nghe dự thảo kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bao gồm: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy báo cáo; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do đồng chí Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, PCT thường trực UBND thành phố trình bày. Ngoài ra, tại hội nghị cán bộ chủ chốt cũng được nghe Ban tuyên giáo thành ủy quán triệt về công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Đặc biệt tại Hội nghị này, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học về tư tưởng chính trị.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu bế mạc Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao về những vấn đề trọng tâm cần quan tâm để tổ chức thực hiện tốt 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, sau hội nghị, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức thảo luận về nội dung trong các kế hoạch để góp ý hoàn chỉnh nhằm triển khai có hiệu quả tốt nhất các Nghị quyết này. Các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các nội dung đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả và cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình.

Vũ Bích Hậu

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập