Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước
Người đăng tin: Nguyễn Thị Bá Tuyên Ngày đăng tin: 05/09/2018 Lượt xem: 26

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua triển khai nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước

Ngày 30/7/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư hướng dẫn các nội dung cụ thể như sau:

- Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán, thanh lý tài sản trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước.

- Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản là kết quản của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước.

- Việc xuất hóa đơn khi bán tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ KH&CN, giao quyền sở hữu tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước.

- Hướng dẫn Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước; Phương án nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu đề nghị nhận giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử lý tài sản được hình thành thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn Nhà nước.

Xem chi tiết Thông tư tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập