Các văn bản mới về khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 25/08/2014 Lượt xem: 24

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan được biết và triển khai thực hiện các văn bản do Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ mới ban hành sau đây:

- Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 19/2014/TT-BKHCN ngày 01/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

(Văn phòng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập