Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê khoa học và công nghệ
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 31/08/2018 Lượt xem: 7

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đất nước; làm cơ sở trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân.

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ theo các chỉ tiêu ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ. Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN.

Theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BKHCN, danh mục chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN gồm 10 nhóm chỉ tiêu thống kê: Cơ sở hạ tầng cho KH&CN; Nhân lực KH&CN; Tài chính cho KH&CN; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hợp tác quốc tế về KH&CN; Đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Công bố KH&CN; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.    

Thông tư này quy định Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn, cung cấp cho các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công chịu trách nhiệm thu thập thông tin thống kê khoa học và công nghệ./.   
 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập