Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, công nghệ thông tin năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Người đăng tin: Trần Thị Lê Quyên Ngày đăng tin: 31/08/2018 Lượt xem: 38

Năm 2017, toàn thể công chức viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Sở và đã được UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá vượt bậc so với năm 2016, cụ thể:

- Cải cách hành chính xếp thứ 5 tăng 1 bậc so với năm 2016.

- Ứng dụng công nghệ thông tin xếp thứ 5 tăng 1 bậc so với năm 2016.

- Văn thư lưu trữ xếp thứ 9 tăng 2 bậc so với năm 2016.

Để động viên, khích lệ và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin của Sở, ngày 30/8/2018, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-SKHCN tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân:

03 tập thể gồm:

- Văn phòng,

- Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở,

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

03 cá nhân gồm:

- Bà Trần Thị Anh Thư,

- Bà Bùi Thị Thu Trang,

- Ông Võ Đức Anh

Các tập thể và cá nhân đã có thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017, đóng góp vào việc tăng thứ hạng thi đua của Sở Khoa học và Công nghệ./.

(Lê Quyên)

Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 30/8/2018 kèm theo.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập