Kết quả thanh tra An toàn bức xạ năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Thị Thanh Vân Ngày đăng tin: 31/08/2018 Lượt xem: 11

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 02/5/2018 và Quyết định 186/QĐ-SKHCN ngày 13/8/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN), Thanh tra Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về ATBXHN đối với 16 tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thành phố, trong đó có 10 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế, 02 cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong hoạt động dịch vụ và 04 cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong công nghiệp.

Qua kết quả thanh tra nhìn chung các cơ sở tiến hành công việc bức xạ đã chấp hành tương đối nghiêm túc của các quy định pháp luật về ATBXHN, cụ thể: Các cơ sở đều chấp hành tốt công tác bảo đảm ATBX về giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực, thực hiện khai báo khi tiến hành công việc bức xạ tại địa phương; có nhật ký và quy trình sử dụng NPX, thiết bị bức xạ; trang bị các phương tiện, dụng cụ phục vụ công việc chụp ảnh ngoài công trường; có kế hoạch ứng phó sự cố được phê duyệt; các cơ sở y tế đã tổ chức che chắn tia bức xạ tránh hiện tượng để lọt tia, các phòng đặt thiết bị đảm bảo diện tích, kích thước theo quy định; thực hiện báo cáo định kỳ công tác ATBX cho cơ quan quản lý nhà nước, nhân viên bức xạ ở các cơ sở đều có chứng chỉ tập huấn công tác ATBX còn hiệu lực, chứng chỉ nhân viên bức xạ; được khám sức khoẻ định kỳ và lưu giữ hồ sơ sức khỏe đầy đủ; được trang bị liều kế cá nhân và thực hiện kiểm tra kết quả, theo dõi liều thường xuyên theo đúng quy định,…Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cơ sở chưa lập sổ theo dõi liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ theo Quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; Người phụ trách an toàn bức xạ chưa có chứng chỉ nhân viên bức xạ. Qua đó, Đoàn Thanh tra đã yêu cầu cơ sở bổ sung và lưu giữ đầy đủ hồ sơ của nhân viên bức xạ theo quy định, làm thủ tục xin cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ theo quy định.

(Ảnh: Đoàn thanh tra đang làm việc tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec)

Nhìn chung cuộc thanh tra về ATBXHN năm 2018 đã được triển khai tốt và đạt được những kết quả tích cực, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý về ATBXHN của Sở. Việc triển khai nghiêm túc và hiệu quả cuộc thanh tra ATBX có tác động tốt đến việc chấp hành pháp luật về năng lượng nguyên tử của các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 (Thanh tra Sở)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập