Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND
Người đăng tin: Nguyễn Thị Trang Ngày đăng tin: 28/08/2018 Lượt xem: 10

Tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND.

Nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng đã được Chính phủ phân quyền cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định. Điểm mới của Nghị quyết là nâng quyền quyết định của người đứng đầu sở, ban ngành đối với việc mua sắm, thuê tài sản công (ngoại trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và công trình, vật kiến trúc, xe ô tô, tàu, ca nô, xuồng máy) lên giá trị đến 02 tỷ đồng; người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc sở, ban ngành được quyết định giá trị đến 100 triệu đồng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018. Bãi bỏ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.

(Nguyễn Thị Trang)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập