Kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 25/08/2018 Lượt xem: 85

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 08/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 23/01/2018 về rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ,

Nhằm tăng cường và thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, qua đó sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính theo đúng với pháp luật hiện hành; đơn giản hóa thủ tục hành chính phù hợp với yêu cầu thực tế quản lý, phục vụ tổ chức/công dân ngày càng tốt hơn, năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức rà soát, đánh giá 16 thủ tục hành chính trong tổng số 27 thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết.

Xem chi tiết kết quả rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tại Báo cáo số 111/BC-SKHCN ngày 25/7/2018

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập