Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 208
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 24/08/2018 Lượt xem: 17

Bám sát, thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của Thành phố ban hành tại Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 27/11/2017, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã thường chuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc lãnh đạo các phòng, các đơn vị thuộc Sở tích cực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2018 theo đúng tiến độ.

6 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện được một số kết quả nhất định.

Xem Báo cáo số 78/BC-SKHCN ngày 08/6/2018.

(Văn phòng)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập