Thông báo về việc tạm dừng làm việc để di chuyển cơ quan về trụ sở làm việc mới
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 14/08/2014 Lượt xem: 14

Thực hiện Công văn số 6167/UBND-QLĐTư ngày 16 tháng 7 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về kế hoạch chuyển các cơ quan vào làm việc và khánh thành trụ sở Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân được biết về việc tạm dừng làm việc để di chuyển cơ quan về trụ sở làm việc mới như sau:

1. Thời gian tạm dừng làm việc, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Trong 02 (hai) ngày 19/8 và 20/8 năm 2014 để phục vụ cho việc di chuyển cơ quan vào trụ sở Trung tâm Hành chính thành phố.

2. Thời gian làm việc lại tại trụ sở mới

07h30 Thứ năm ngày 21/8/2014

3. Địa điểm làm việc mới của Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Trụ sở làm việc:

- Tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Số điện thoại: 0511.3891916, 3830214. Fax: 0511.3822864.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Tầng 1 Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sở Khoa học và Công nghệ kính thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân được biết để tiện liên hệ, đồng thời mong nhận sự cảm thông vì thời gian 02 ngày tạm dừng làm việc./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>