SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG ĐƯỢC NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KH&CN VÌ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN, AN NINH BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN NĂM 2016-2017
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 31/07/2018 Lượt xem: 60

Thành phố Đà Nẵng là một đô thị lớn, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong thời gian qua, với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng kỹ thuật bức xạ hạt nhân vào các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đã đem lại những kết quả nhất định.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 79 cơ sở tiến hành công việc bức xạ, bao gồm các ứng dụng chính trong sản xuất công nghiệp, y tế, kiểm soát an ninh, kiểm tra không phá hủy và nghiên cứu khoa học.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố Đà Nẵng, với sự nỗ lực của lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn, Sở KH&CN đã thực hiện tốt công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đạt những kết quả đáng khích lệ.

Một là, Sở KH&CN quản lý tốt các công việc bức xạ có sử dụng thiết bị X-quang chụp chẩn đoán trong y tế, bảo đảm tỷ lệ cấp phép đạt 100%. Công tác tuyên truyền đào tạo nâng cao nhận thức an toàn luôn được chú trọng từ cơ sở.

Hai là, tham mưu tốt cho UBND thành phố thực hiện tốt bảo đảm an toàn và an ninh nguồn phóng xạ, triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố. Không để xảy ra các sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Ba là, tổ chức quan trắc phóng xạ môi trường phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hỗ trợ công tác ứng phó sự cố.

Bốn là, chú trọng đào tạo nhân lực quản lý, tác nghiệp, đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố bức xạ; đẩy mạnh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn.

Ngoài ra, thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở đã hỗ trợ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 1 Dự án xây dựng Cơ sở nghiên cứu của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Dự án đang được tích cực triển khai, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng và Trung tâm chiếu xạ.

Ảnh: Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho tập thể tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 3

Với các thành tích trên, tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 3 diễn ra ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng là một trong sáu (06) đơn vị trên toàn quốc được vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ.

Bên cạnh đó, Ông Võ Đức Anh – Phó Trưởng phòng quản lý chuyên ngành, Sở KH&CN Đà Nẵng cũng được vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ.

Ảnh: Ông Võ Đức Anh (vị trí thứ 2 từ phải qua) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho cá nhân tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 3

(Thùy Dương)

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập