Kế hoạch tổ chức tập huấn và Hội thi lập hồ sơ, công tác lưu trữ
Người đăng tin: Lê Văn Hùng Ngày đăng tin: 26/07/2018 Lượt xem: 23

Thực hiện Kế hoạch số 1513/KH-SNV ngày 28/5/2018 của Sở Nội vụ về tổ chức Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ của thành phố Đà Nẵng năm 2018; ngày 12 tháng 6 năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-SKHCN tổ chức tập huấn, Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ trong nội bộ Sở gồm Cơ quan Văn phòng Sở và 04 đơn vị thuộc Sở.

Đây là hoạt động điều hành công tác văn thư, lưu trữ, là biện pháp nhằm tăng cường ý thức, xác định trách nhiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, khắc phục những hạn chế, yếu kém về nhiệm vụ lập hồ sơ của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn Sở; nâng cao trình độ, nghiệp vụ của công chức, viên chức đang đảm nhận nhiệm vụ văn thư, lưu trữ nói riêng; nâng cao hiệu quả công tác VT-LT đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ và tham gia Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ do Sở Nội vụ tổ chức.

Tìm hiểu chi tiết Kế hoạch số 37/KH-SKHCN ngày 12/6/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức tập huấn, Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ tại đây

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập