Thanh niên, nghiên cứu viên trẻ với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Người đăng tin: Đinh Tiên Hoàng Ngày đăng tin: 06/07/2018 Lượt xem: 6

Ngày 06/7/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác và Hội thảo “Thanh niên, nghiên cứu viên trẻ với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

1

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng mong muốn lực lượng thanh niên với tuổi trẻ xung kích, tràn đầy nhiệt huyết có thể tham mưu xây dựng các hoạt động gắn với việc chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN; hình thành được các nhóm, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua xây dựng các mô hình hoạt động thí điểm giải quyết các vấn đề thách thức xã hội đang đặt ra. Từ đó khuyết khích được lực lượng thanh niên của các cơ quan, địa phương trong cả nước cùng tham gia, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN vào đời sống, sản xuất.

 

2

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được chứng kiến tổ chức Đoàn thanh niên của 3 cơ quan (Bộ KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với mục tiêu tạo tiền đề cho việc xây dựng chương trình hành động với các hoạt động tạo sân chơi cho lực lượng thanh niên gắn kết với việc chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN; hình thành các nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình hoạt động thí điểm giải quyết các vấn đề, thách thức xã hội đặt ra; gắn kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên giữa các tổ chức Đoàn thanh niên trong ngành KH&CN; thông qua công tác Đoàn thanh niên đẩy mạnh giao lưu, học hỏi nhằm tiếp tục phát huy truyền thống của ngành KH&CN và tăng cường hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị... Bên cạnh đó, các diễn giả đã trình bày một số tham luận về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hoạt động đổi mới sáng tạo tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; cách mạng công nghiệp 4.0 - những yêu cầu và sực thích ứng của các nhà nghiên cứu khoa học xã hội...

 

Trích nguồn từ Tạp chí KH&CN Việt Nam

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập