Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 29/06/2018 Lượt xem: 13

Triển khai thực hiện Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2018; trong đó có giao cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nhiệm vụ: “Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang”.

Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 15/QĐ-SKHCN về việc phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ưu tiên tuyển chọn, tổ chức triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện 01 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi và 02 đề tài cấp thành phố phục vụ phát triển cây dược liệu trên địa bàn thành phố do Công ty CP Dược Danapha chủ trì: Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dược liệu Nghệ vàng và Đinh lăng tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”; Đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu nuôi trồng dược liệu Trinh nữ hoàng cung và Kim tiền thảo tại thành phố Đà Nẵng”; Đề tài cấp thành phố “Bào chế viên nang mềm chứa hệ tiểu phân nano nang hóa cao chiết Kim tiền thảo giúp phòng và điều trị sỏi thận - sỏi mật”.

Thứ hai, triển khai Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” phục vụ phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Hòa Vang góp phần thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm của thành phố.

Thứ ba, tổ chức thực hiện Dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thành phố Đà Nẵng” thuộc Chương trình Nông thôn miền núi phục vụ phát triển một số loại rau trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Sở cũng đã tham mưu UBND thành phố có văn bản đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Đà Nẵng” trong khuôn khổ Chương trình Nông thôn miền núi. Hiện nay Bộ KH&CN đang xem xét.

Thứ tư, tổ chức thực hiện 02 đề tài cấp thành phố nhằm đánh giá thực trạng đất không chủ động nước trên địa bàn huyện Hòa Vang và đề xuất các giải pháp khai thác đất không chủ động nước, trong đó chuyển giao 01 mô hình khai thác nước bằng công nghệ bơm Va cho xã Hòa Bắc; cụ thể: Đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”; Đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả vùng đất nông nghiệp không chủ động nước và đất bị ảnh hưởng thi công các dự án tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”.

Thứ năm, bên cạnh việc triển khai các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi và đề tài cấp thành phố, Sở cũng đã phê duyệt và triển khai 02 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và 01 mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Dự kiến trong 6 tháng đến, Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về phát triển huyện Hòa Vang.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập