Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới nhằm thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và hoạt động khởi nghiệp
Người đăng tin: Trần Thị Thùy Dương Ngày đăng tin: 30/06/2018 Lượt xem: 83

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hưởng ứng phong trào thi đua toàn quốc “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm,ứng dụng công nghệ mới; thúc đẩy tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học, cao đẳng; bước đầu hình thành phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng.

Thứ nhất, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 14/3/2018 về việc triển khai Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 năm 2017 về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018.

Thứ hai, Sở KH&CN đã phối hợp với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố hỗ trợ 03 doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm với tổng kinh phí 963 triệu đồng (Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường, Công ty Cổ phần Kim Cương, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Việt Châu Á).

Thứ ba, tổ chức Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nghiên cứu khoa học” với sự tham gia của hơn 60 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Thành đoàn giới thiệu. Hội thảo được truyền hình trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.

(Ảnh: Hội thảo “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và nghiên cứu khoa học”)

Thứ tư, tổ chức Hội thảo “IOT- Công nghệ thay đổi cuộc sống tương lai” với sự tham gia của hơn 100 sinh viên, các nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Thứ năm, tổ chức 01 lớp tập huấn khai thác thông tin sáng chế cho hơn 200 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Thứ sáu, triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và Thành Đoàn Đà Nẵng giai đoạn 2017-2018:

- Phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018, đến nay Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 72 đề tài tham dự của các đội thi trên toàn thành phố. Chuẩn bị tổ chức Hội đồng Sơ tuyển giải pháp dự thi.

- Tổ chức 03 buổi tập huấn, nói chuyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đoàn viên và sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Đoàn khối Các Cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Thanh niên Đoàn khối với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” cho hơn 200 đoàn viên các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tập huấn, các đoàn viên được giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của ngành khoa học và công nghệ.

- Tổ chức khảo sát và tư vấn cho 02 công ty khởi nghiệp (Công ty TNHH Kỹ thuật BKLOGY và Công ty TNHH Công nghệ Things Changing) về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng.

Thứ bảy, Sở KH&CN đang phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN triển khai công tác tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (TECHFEST) 2018 với quy mô quốc tế, là cơ hội tìm kiếm các giải pháp khả thi và mời gọi các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thành phố và cả nước, hiện đang thống nhất kịch bản chi tiết, khảo sát địa điểm tổ chức và dự kiến tổ chức vào quý IV năm 2018.

Thứ tám, nhằm triển khai đồng bộ phù hợp các nội dung mới quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14, Sở đang tham mưu điều chỉnh bổ sung những điều khoản quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND.

Ngoài ra, Sở không ngừng đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ và các Chương trình khoa học công nghệ quốc gia.

(Thùy Dương)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập