Thông báo về Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Người đăng tin: Đặng Thị Phương Chi Ngày đăng tin: 05/07/2018 Lượt xem: 12

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định Số 2018/QĐ-SHTT về việc ban hành Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Quy chế quy định cụ thể đối tượng, nội dung, quy trình, tổ chức kiểm tra đại diện sở hữu công nghiệp và các hình thức xử lý đối tượng vi phạm quy chế

Toàn văn Quyết định Số 2018/QĐ-SHTT và Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp có thể tải tại đây./.

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập